Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik adından da anlaşılacağı gibi bir kurumun ya da şirketin şirket içi ve şirket dışı imajını, davranışını ve duruşunu temsil eden bir kavramdır. Kurumsal kimlik şirketlerin hem içerden hem de dışardan görünen bir yüzdür. Kurumsal kimlikler önemlidir. İyi bir şekilde tasarlanan kurumsal kimlik müşterilerin ya da hedef kitlenin üzerinde bir prestij kazanılmasını sağlamaktadır. İnsanlar kurumsal bir kimliğe baktıklarında o kurum ile ilgili fikir yürütebilmektedirler. Bu nedenle şirketlerin kurumsal kimlikleri mutlaka özenle ve dikkatle tasarlanmalıdır. Akılda kalıcı ve etkili tasarlanan kurumsal kimlikler müşteriler tarafından özümsenir ve onlar için bir güven etkisi bırakır. Kurumsal kimlik oluşturmak için mutlaka profesyonel kişiler ile çalışılması gerekmektedir. Kurumsal kimlik tasarımı özen gerektiren bir iştir.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?     

Kurumsal kimlikler şirketin ya da firmanın bir nevi imzası olduğu için oluşturulurken aşama aşama gidilmelidir. Çünkü kurumsal kimlik bir kere oluşturulduktan sonra insanların kafasında yer edinir. Ve tekrar oluşturulması hem zor hem de uğraştırıcı bir süreç olmaktadır. Kurumsal kimlik oluşturma aşamaları 5 adımdan oluşmaktadır.

İlk adım tasarım yapılmadan önce bir planın oluşturulmasıdır. Bu planda ne yapılacağını ve ne istenildiği planlanmalıdır. Bu şekilde tasarım sürecinde kolaylık sağlanabilmektedir.

2.aşama ise zamanlama olmaktadır. Tasarım yapılırken bir zaman diliminde yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda oluşturulacak olan tasarım günümüz şartlarına uyum sağlamalı ve beklentileri karşılayabilmelidir. Örnek olarak Seç Turizm firması gibi köklü bir şirketin logosunu tasarlarken firmanın sahip olduğu tarihi değeride göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

3.aşama sunumun yapıldığı aşamadır. Tasarım yapan profesyonel kişiler tarafından tasarımın taslağı firma yetkililerine sunum olarak hazırlanır. Ve firma yetkililerinin onayları ya da düzenlenmesi gerekilen hatalar alınır.

4.aşamada ise düzeltmeler yapılır. Sunum yapıldıktan sonra yetkililer tarafından değiştirilmesi ya da eklenilmesi gerekilen yerler tekrar düzenlenir. Ve tasarım tamamen firmanın isteğine göre yapılır.

Son aşamada ise düzenlenen ve hazır hale gelen tasarımın tüm alanlarda basılıp, yayılması gerçekleştirilir. Basılma ve yayılma kısmında hedef kitlenin belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü doğru hedef kitle belirlenemez ise firma prestijini kaybedebilir veya bekledikleri etkiyi alamayabilir. Bu nedenle hedef kitlenin doğru analiz edilmesi ve belirlenmesi kurumsal kimlik oluşturma aşamalarında çok önemli olmaktadır.

Kurumsal Kimlik Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Kurumsal kimlik oluşturulurken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Kurumsal kimlikler şirketlerin bir nevi imzası oldukları için dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. İlk olarak dikkat edilmesi gereken şey tasarım yapılırken tasarıma bütünsel bir yaklaşımla yaklaşılması gerektiğidir. Bütünsel yaklaşım firma için yapılan kurumsal kimliğin tüm alanlarda aynı etkiyi ve imajı bırakacak nitelikte görsel iletişim dili kullanılmasına denilmektedir.

Diğer bir dikkat edilecek husus ise kurumsal kimlik oluşturulurken içerisinde yer alan amblem ve logolardır. Amblem ve logolar kimliği tasarlanan firma için o firmayı yansıtacak şekilde tasarlanmalıdır. Logo ve amblemler hazırlanılırken ilham alınabilir fakat ilham alma kopyalamaya dönüşmemelidir. Tek ve benzersiz bir şekilde tasarımları yapılmalıdır. Aynı zamanda logotype da kurumsal kimlik için önemlidir. Çünkü logotype zaten kurumsal kimliğin en önemli parçasıdır.

Şirketin, kurumun ya da firmanın akılda kalıcı yapılması, güçlü ve etkili bir hale getirilmesi için logo görünümü kaliteli olmalıdır. Kurumsal kimlik oluşturulurken firmayı ya da şirketi tam anlamı ile yansıtan, vermek istediği mesajı veren, misyonunu, vizyonunu ve tecrübesini ortaya koymalıdır. Böylece şirket son derece profesyonel ve akılda kalıcı hale gelir. Kısacası kurumsal kimlik oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli husus kimlik tasarımı yapılırken hazırlanan kimliğin firmayı en iyi şekilde yansıtmasıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.